Một số mật khẩu mặc định (Default Password) của router, modem phổ biến ở Việt Nam:

User Password Ghi chú
MegaVNN MegaVNN Mạng VNPT
megavnn megavnn Mạng VNPT
admin admin
telecomadmin admintelecom modem Huawei or FPT
root admin modem Huawei or FPT

Danh sách mật khẩu mặc định (Default Password) cập nhật tại đây

One thought on “Mật khẩu mặc định của router, modem

Comments are closed.