# Exploit Title: Keeper IP Camera
# Date: 25/08/2015
# Exploit Author: RAT – ThiefKing
# Vendor Homepage: http://www.keeper.cn/en/Camera-ip.asp
# Version: 3.2.2.10
# WEB Version: 6.1.17.192
# Tested on: QB200W, QB130W, QA130W,…

Exploit:
1 – Đầu tiên, mở trình duyệt web lên
2 – Vào địa chỉ hoặc tên miền camera
3 – Sau đó tới trang umanage.asp (http://ipaddress:port/umanage.asp)

Bạn có thể thay đổi và xem password của tất cả các tài khoản

Phương pháp này có tác dụng với các camera có cùng giao diện phần mềm, hiện tại mình mới test trên 1 số camerea keeper

Mọi thông tin đóng góp các bạn có thể comment tại đây hoặc gửi email và chat skype tới mình
Email: luffy@tromcap.com
Skype: thiefkingvn

3 thoughts on “Khai thác lỗi bảo mật Keeper IP Camera

Comments are closed.