Sensor Size | Kích thước cảm biến Focal Length | Độ dài tiêu cự (mm) Aperture | Khẩu độ Distance | Khoảng cách (m)
Angle of View | Góc nhìn
Field of View | Tầm nhìn
  • Horizontal | Ngang
  • 0 MM
  • Vertical | Dọc
  • 0 MM
  • Diagonal | Chéo
  • 0 MM

Copyright © 2014 TROMCAP.COM