Hướng dẫn xem đầu ghi camera QUESTEK 6400 series, 8400 series trên trình duyệt Safari của máy tính Apple MAC OS

Nếu các bạn thực hiện theo cách trên mà vẫn chưa xem được thì do Plugin của đầu ghi chỉ chạy trên nền 32 bit. Chúng ta cần chạy Safari với chế độ 32 bit theo các bước sau:

  • Phải chuột vào Safari chọn “Show in Finder”
    QUESTEK 6400 8400 Safari MacOS Apple
    QUESTEK 6400 8400 Safari MacOS Apple
  • Phải chuột vào Safari trong Finder và chọn “Get info” trong menuQUESTEK-6400-8400-Safari-MacOS-Apple-02
  • Trên cửa sổ mới hiện ra, chọn vào tùy chọn “Open in 32-bit mode”. Sau đó tắt safari đi mở lại và cài đặt webpluginQUESTEK-6400-8400-Safari-MacOS-Apple-03

One thought on “Hướng dẫn xem đầu ghi camera QUESTEK 6400 series, 8400 series trên Safari máy tính Apple

  1. Pingback: Hướng dẫn xem đầu ghi camera trên máy tính Apple Mac OS - TROMCAP.COM - Công cụ CCTV online | Kiểm tra port | Hướng dẫn đầu ghi DVR, camera ip

Comments are closed.