Ví dụ camera SSC-N11 của SONY với thông số:
Image Sensor: 1/3-type 760H Super HAD CCD II
Focal Length: f = 3.0 mm
Thì Kích thước cảm biến : 1/3
Độ dài tiêu cự: 3.0
Khoảng cách: là khoảng cách giữa camera và vật cần quan sát
Góc nhìn: Góc nhìn, góc mở của camera tính theo độ
Tầm nhìn: Kích thước khoảng nhìn được tại điểm vật cần quan sát