1: Mặc định sẽ là địa chỉ WAN của mạng internet của bạn (địa chỉ nhà mạng cấp – có thể thay đổi mỗi lần modem kết nối mạng), có thể thay bằng địa chỉ tên miền để kiểm tra
2: Port (cổng) cần kiểm tra, bạn có thể kiểm tra nhiều port 1 lúc bằng cách liệt kê các port và phân cách bởi dấu phẩy (,)
3: Trạng thái port: màu xanh là thành công, màu đỏ là chưa thành công

check port

One thought on “Hướng dẫn kiểm tra port

Comments are closed.