Mấy hôm nay thấy các bác cứ báo là dyn bị hack thì phải làm sao. Bài viết này mình sẽ giải thích tại sao tài khoản dyn bị hack và cách phòng chống.
1. Tại sao bị hack
– Do đầu ghi đặt mật khẩu mặc định hoặc mật khẩu dễ bị dò nên hacker đã sử dụng tool quét địa chỉ IP Wan hàng loạt để đăng nhập vào đầu ghi (90% bị hack bằng cách này)
– Do bị can thiệp vào modem (Kỹ thuật khác vào modem xem cấu hình) (~10% bị hack bằng cách này)
– Máy tính bị cài keylog, malware (0,01% bị hack bằng cách này)
– Do kỹ thuật cũ nghỉ việc, ghét thì mình đổi pass thôi :v
2. Hack bằng cách nào
– Dùng phần mềm quét IP WAN hàng loạt


– Dùng công cụ có thể xem pass dạng ****, Kỹ thuật xem file backup cấu hình modem, đầu ghi


3. Cách phòng chống
– Hãy sử dụng “Updater Client Key” của tài khoản DYN thay vì mật khẩu tài khoản DYN