Super Password

 • DAHUA DVR
  Time of DVR: Thời gian trên đầu ghi:
  Please insert Date/Time of the DAHUA DVRĐiền ngày, tháng, năm hiển thị trên màn hình đầu ghi
  DayNgày:
  MonthTháng:
  YearNăm:
 • INTRO
  Company:Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
  Website:http://www.dahuasecurity.com
  Web title:WEB Services
  Device Port:80, 3777, 3778...
  Mobile App:gDMSS Lite, gDMSS HD Lite, iDMSS Lite, iDMSS Plus....
 • WEB GUI
  01 02
 • DVR GUI